MEIST

Meie eesmärk on pakkuda perekonnale südamerahu ja kindlustunnet ühe vereproovi analüüsiga, mille taga on teaduspõhine ja tehnoloogiamahukas NIPTIFY test. Meie Täppismeditsiini labori kõik teenused on innovaatilised ning meie meeskond jätkab uute võimaluste avastamist ja juurutamist.

Teaduspargi 13, 50411, Tartu, Eesti
+372 733 0403
Kaarel Krjutškov
Kaarel Krjutškov

PhD, Labori juhataja
[email protected]

Kaarel on teadlane ja leiutaja geenitehnoloogia erialal, kes omandas doktorikraadi Tartu Ülikooli molekulaardiagnostika erialal ning on seejärel töötanud Rootsi Karolinska Instituudis ja Helsingi Ülikoolis. Kaarel esindab Täppismeditsiini laborit, juhib labori igapäevatööd ning vastutab, et geenitestid oleks kaasaegsed ja usaldusväärsed. Kaarel on avaldanud enam kui 60 teadusartiklit ja on Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini kaasprofessor.
Elina Aleksejeva
Elina Aleksejeva

PhD, NIPTIFY Peaspetsialist
[email protected]

Elina vastutab Täppismeditsiini laboris proovide analüüsi ja tulemuste eest. Elina omandas doktorikraadi Prantsusmaal Paris-Saclay ülikoolis 2016 aastal immunoloogia erialal. Töökogemuse omandas Elina Lääne-Tallinna Keskhaigla laboris, firmas Hansabiomed LifeSciences ja Eesti Maaülikooli reproduktiivbioloogia töögrupis.
Neeme Tõnisson
Neeme Tõnisson

M.D., PhD, Vastutav laboriarst

Neeme on arst ja teadlane, kes on spetsialiseerunud nii laborimeditsiini kui meditsiinigeneetika valdkonnale. Ta on täiendanud end Saksa Vähiuuringu Keskuses Heidelbergis ning praegu töötab ta ka meditsiinigeneetikuna Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskuses. Neeme on Tervise-TAKi vastutav laboriarst, kes kinnitab NIPTIFY tulemused.
Priit Palta
Priit Palta

PhD, Bioinformaatika juht

Priit on geenitehnoloogia taustaga andmeteadlane, kes omandas doktorikraadi Tartu Ülikoolis bioinformaatika erialal ja täiendas end Sanger Instituut Cambridge järeldoktorantuuris. Priit juhib Tervise-TAKi bioinformaatika töögruppi ja on keskendunud teadustulemuste rakendamisele personaal- ja täppismeditsiinis. Priit on avaldanud enam kui 80 teadusartiklit ja on Tartu Ülikooli genoomika instituudi kaasprofessor.
Andres Salumets
Andres Salumets

PhD, Juhatuse liige

Andres on Tervise-TAKi juht ning Tartu Ülikooli ja Rootsi Karolinska Instituudi reproduktiivmeditsiini professor. Doktorikraadi omandas ta Helsingi Ülikoolis. Ta on üks juhtivatest reproduktiivmeditsiini teadlastest nii Baltikumis kui ka Skandinaavias. Aktiivse teadlasena on ta avaldanud enam kui 180 artiklit ning ta osaleb mitmetes rahvusvahelistes koostöödes.
Helen Jakoby
Helen Jakoby

Vastutav bioanalüütik

Helen viib laboris läbi NIPTIFY proovide käitlemise ja valmistab analüüsiks ette rakuvabad DNA-d. Tema vastutada on laboritöö ning protsesside täpne jälgimine. Ta on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning spetsialiseerunud laboritööle.
Susanna Janno
Susanna Janno

Bioanalüütik

Susanna viib läbi rakuvaba DNA laborianalüüsi vereproovide saabumisest kuni DNA sekveneerimiseni. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli geenitehnoloogia eriala ning omandanud rohkelt kogemusi laboritöös.
Hindrek Teder
Hindrek Teder

MSc, bioinformaatik

Hindrek on Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorant bioinformaatika erialal. Bioinformaatikuna on tema ülesanne analüüsida arvutusserveris DNA andmeid ning tagada usaldusväärsed NIPTIFY testi tulemused.
Signe Mölder
Signe Mölder

MSc, kvaliteedijuht

Signe ülesanne on tagada laboris proovide analüüsi kvaliteet, mis vastaks kõrgele standardile ning vähendaks meditsiiniteenuses võimalikke inimlikke ja tehnilisi vigu. Ta vastutab nii sise- kui ka välishindamiste eest, mis tagavad meditsiinilabori usaldusväärsuse.

Ettevõttest

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus (Tervise-TAK) asutati 2009. aastal professor Andres Salumetsa initsiatiivil. Tervise-TAK on vahelüli, mis ühendab Tartu Ülikooli ja kliinikuid eesmärgiga töötada välja ja pakkuda teaduspõhiseid tooteid ning teenuseid. Tervise-TAKi omanikuks on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, mitmed erakliinikud ja biotehnoloogia valdkonna erafirmad. Koostöös Eesti teadlaste ja naistearstidega on Tervise-TAKi juhtimisel loodud ka populaarne NIPTIFY ja beREADY test.

NIPTIFY meeskond ja Tervise-TAK

NIPTIFY meeskonda kuuluvad Tervise-TAKi juhtfiguurid ja tunnustatud teadlased – neli liiget on doktorikraadiga, ühel on meditsiinidoktori kraad ning kolmel magistrikraad. Meeskonnaliikmed on kokku avaldanud enam kui 250 teadusartiklit ning nad omavad mitmeid patente. Rahvusvahelises koostöös on enim kontakte Helsingi Ülikooli, Karolinska Instituudi ja Belgia Leuveni Katoliku Ülikooliga. Meeskonna liikmed on erialaselt asutanud ettevõtteid ning nad võitsid 2016. aastal Rootsi äriauhinna „Innovation of the Year“.

Tervise-TAK eesmärk on osaleda fokusseeritud teadustöös, arendada metoodikaid ja välja töötada naistekliinikutes ning ka viljatusravi kliinikutes vajaminevaid täppismeditsiini ja personaalmeditsiini teste. Tervise-TAKi loodud NIPTIFY test on olnud ka üheks põhjuseks, miks Haigekassa alustas NIPT testi hüvitamist 2020. aasta jaanuarist. Seega on NIPTIFY juba oluliselt panustanud riikliku esimese trimestri sõeluuringu kvaliteeti. NIPTIFY testi edasiarendused väärindavad vereproovist saadud teavet veelgi ning annavad nii arstile kui ka patsiendile rohkem kindlust. Tervise-TAK pakub meditsiiniteenust Terviseameti loa L05235 alusel. NIPTIFY meditsiinilabor vastab EVS-EN ISO 15189:2021 nõuetele. NIPTIFY test on CE-IVD markeeringuga in vitro diagnostikaseade, mis on valideeritud, kontrollitud ja mida võib müüa Euroopa Liidus.