Projekt ENTER: Sünnitusabi ja nõustamise võrgustiku arendamine Eesti-Läti piiriregioonis

Meie eesmärk on pakkuda perekonnale südamerahu ja kindlustunnet ühe vereproovi analüüsiga, mille taga on teaduspõhine ja tehnoloogiamahukas NIPTIFY Focus Plus test.

Aadress

Teaduspargi 13, 50411, Tartu, Eesti

Aadress

Teaduspargi 13, 50411, Tartu, Eesti

Telefon

+372 733 0403

Telefon

+372 733 0403

Ettevõttest

NIPTIFY meeskond ja Tervise-TAK

Ettevõttest

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus (Tervise-TAK) asutati 2009. aastal professor Andres Salumetsa initsiatiivil. Tervise-TAK on vahelüli, mis ühendab Tartu Ülikooli ja kliinikuid eesmärgiga töötada välja ja pakkuda teaduspõhiseid tooteid ning teenuseid. Tervise-TAKi omanikuks on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, mitmed erakliinikud ja biotehnoloogia valdkonna erafirmad. Koostöös Eesti teadlaste ja naistearstidega on Tervise-TAKi juhtimisel loodud ka populaarne NIPTIFY ja beREADY test.
 

NIPTIFY meeskond ja Tervise-TAK

NIPTIFY meeskonda kuuluvad Tervise-TAKi juhtfiguurid ja tunnustatud teadlased – neli liiget on doktorikraadiga, ühel on meditsiinidoktori kraad ning kolmel magistrikraad. Meeskonnaliikmed on kokku avaldanud enam kui 250 teadusartiklit ning nad omavad mitmeid patente. Rahvusvahelises koostöös on enim kontakte Helsingi Ülikooli, Karolinska Instituudi ja Belgia Leuveni Katoliku Ülikooliga. Meeskonna liikmed on erialaselt asutanud ettevõtteid ning nad võitsid 2016. aastal Rootsi äriauhinna „Innovation of the Year“.
Tervise-TAK eesmärk on osaleda fokusseeritud teadustöös, arendada metoodikaid ja välja töötada naistekliinikutes ning ka viljatusravi kliinikutes vajaminevaid täppismeditsiini ja personaalmeditsiini teste. Tervise-TAKi loodud NIPTIFY test on olnud ka üheks põhjuseks, miks Haigekassa alustas NIPT testi hüvitamist 2020. aasta jaanuarist. Seega on NIPTIFY juba oluliselt panustanud riikliku esimese trimestri sõeluuringu kvaliteeti. NIPTIFY testi edasiarendused väärindavad vereproovist saadud teavet veelgi ning annavad nii arstile kui ka patsiendile rohkem kindlust. Tervise-TAK pakub meditsiiniteenust Terviseameti loa L05235 alusel. NIPTIFY meditsiinilabor vastab EVS-EN ISO 15189:2021 nõuetele. NIPTIFY test on CE-IVD markeeringuga in vitro diagnostikaseade, mis on valideeritud, kontrollitud ja mida võib müüa Euroopa Liidus.

Projekt ENTER: Sünnitusabi ja nõustamise võrgustiku arendamine Eesti-Läti piiriregioonis

EESMÄRGID: Projekti peamiseks eesmärgiks on kaasaegse digitaalse andmevahetuse ja veebipõhise nõustamissüsteemi loomine ning selle tõhususe valideerimine 300 patsienti hõlmava uuringu kaudu.

Kasutades ära juba olemasolevat Eesti NIPT-teenust (NIPTIFY), soovitakse ENTER projekti kaudu toetada tervishoiuteenuse pakkujaid Vidzeme, Pierīga ja teistes Eesti-Läti piiriülestes piirkondades, parandades seeläbi sünnitusabi kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. Igal aastal sünnib Lätis ligikaudu 20 000 last, kellest 15% vajab loote geneetiliste kromosomaalsete haiguse riskide tõttu NIPT-d. Seetõttu on geneetiliste haiguste skriiningu ja diagnostika juurdepääsetavus ja taskukohasus kriitilise tähtsusega.

Praegu piiravad nende oluliste tervishoiuteenuste juurdepääsu kõrged testide kulud ja kliinikutes puuduv tõlgendamise ekspertiis. Koostöö Eesti Tervisetehnoloogiate Arenduskeskusega, mis on edukalt rakendanud NIPTIFY-i testi, lubab Läti kliinikutele pakkuda olulist tuge. Oma ekspertiisi jagamise kaudu saavad erakliinikud pakkuda geneetilise testi teenuseid ilma igas piirkonnas eraldi kompetentse loomata. ENTER näeb ette praeguste struktuuride muutmist Läti sünnituseelse abi ja nõustamise valdkonnas, parandades seeläbi teenuste kvaliteeti ja suurendades juurdepääsetavust digitaalsete, geneetiliste ja kliiniliste pädevuste integreerimise kaudu.

EELARVE: Projekti kogumaksumus on 607 700 eurot, millest 80% rahastatakse Eesti-Läti programmist 2021-2027.

PERIOOD: Projekti viiakse ellu perioodil 01.10 2023 – 30.09.2026.