NIPTIFY

SÜNNIEELNE SÕELUURING
NIPTIFY on kõige usaldusväärsem ja varasem uuring loote kromosoomhaiguste tuvastamiseks ning südamerahu saavutamiseks
Loote kromosoomhaigus leitakse üles 100% kindlusega.

NIPTIFY on loote kromosoomhaiguste leidmisel varasem ning oluliselt täpsem kui ultraheli ja OSCAR test.
NIPTIFY patsientide isiku- ja geeniandmed jäävad Eestisse.
NIPTIFY sobib kõikidele üksikrasedustele. Kaksikutele vahendame Panorama ja MaterniT testi.

Millal teha NIPT test ehk NIPTIFY?

Parim aeg NIPTIFY testiks on 10 - 13 rasedusnädal

Südamerahu ühe vereprooviga
Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri sündroomid
Loote kõigi 23 kromosoomipaari uuring
NIPTIFY tulemused enne ultraheli ja OSCAR testi
OSCAR valepositiivsete tulemuste vältimine
Vajadusel looteveeuuring võimalikult vara
Loote sugu määratakse 100% kindlusega

Hea aeg NIPTIFY testiks on 13+ ja hilisem rasedusnädal

Kindlustunne ühe vereprooviga
Ultrahelist sõltumatu loote kromosoomuuring
OSCAR tulemuse kinnitamine või ümber lükkamine
Loote kõigi 23 kromosoomipaari uuring
Loote sugu määratakse 100% kindlusega
NIPTIFY on investeering lapse tervisesse ja perekonna südamerahusse. NIPTIFY on kõige populaarsem NIPT test Eestis.
NIPTIFY meditsiinilabor on akrediteeritud genoomika valdkonnas standardi EVS-EN ISO 15189:2012 nõuete kohaselt. Tunnistus M018.

Mis on NIPTIFY?

DNA põhine sõeluuring, mis leiab 100% kindlusega üles kromosoomhaiguse riskiga loote. NIPTIFY tulemuse kinnitab kogenud laboriarst.
Eesti teadlaste ja naistearstide koostööst sündinud ülitäpne NIPT test.
NIPTIFY on oluliselt täpsem kui OSCAR test ja aitab vältida invasiivseid lootevee uuringuid. Seetõttu on teatud juhtudel NIPTIFY haigekassa poolt hüvitatud.
NIPTIFY sobib kõikidele üksikrasedustele. Sealhulgas ka kehavälise viljastamise või doonormunaraku kasutamise korral.

Kuidas testida?

NIPTIFY testi saab teha kõikides naistekliinikutes ja NIPTIFY meditsiinilaboris alates 10+ rasedusnädalast. Saatekirja ei ole vaja.
Arst kinnitab ultraheliga üksikraseduse suuruse ja loote südametöö.
NIPTIFY analüüs tehakse Tartus Täppismeditsiini laboris. Teie isiku- ja geeniandmed jäävad Eestisse.
NIPTIFY tulemused jõuavad teie arsti või ämmaemandani umbes nädalaga, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul pärast teie vereproovi saabumist laborisse.
Testi tulemustest teavitab teid arst või ämmaemand.
NIPTIFY analüüsib kõiki 23 loote kromosoomipaari ja leiab riski levinud kromosoomhaigustele:
Downi sündroom (21. kromosoomi trisoomia)
Edwardsi sündroom (18. kromosoomi trisoomia)
Patau sündroom (13. kromosoomi trisoomia)
Turneri sündroom (X-kromosoomi monosoomia)
Juhuleiud – muutused ülejäänud kromosoomides.
Soovi korral saab teada loote soo.
NIPTIFY analüüsib kõiki 23 loote kromosoomipaari, kuid on kliiniliselt valideeritud Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri sündroomi tuvastamiseks enam kui 99% täpsusega. Samuti raporteeritakse muutused teistes kromosoomides ehk juhuleiud. Iga kromosoom on oluline loote arengule ja raseduse kulgemisele. Kuigi NIPTIFY on väga täpne sõeluuring, siis kõrge riskiga tulemuse korral suunatakse patsient edasitele uuringutele.
NIPTIFY testi saab teha kõikides naistekliinikutes alates 10+ rasedusnädalast. Saatekirja ei ole vaja. Arst kinnitab ultraheliga üksikraseduse suuruse ja loote südametöö.
NIPTIFY leiab 100% kindlusega üles kromosoomhaiguse riskiga loote. NIPTIFY tulemused jõuavad teie arsti või ämmaemandani umbes nädalaga.
NIPTIFY test pälvis maksimaalsed punktid ja järjekordse kõrge tunnustuse rahvusvahelises ja sõltumatus EMQN 2020 aasta kvaliteedikontrollis.
Vahemikus 2018 – 2019 tehtud uuring näitas, et NIPT testi abil õnnestus ära hoida 91% loote elukeskkonda tungivaid ja ohtlikke invasiivseid kromosoomuuringuid. Vereproovipõhine NIPT tuvastas, et 132-st OSCAR testi kõrgenenud riskiga patsiendist kandis 117 naist tegelikult tervet loodet ja invasiivne protseduur ei olnud seetõttu vajalik. Loe lisaks Lastefondi uuringust.

Kui NIPTIFY on üksikrasedusele, siis mida teha kaksikraseduse korral?

Täppismeditsiini labor vahendab kaksikutele sobivaid NIPT teste. Loomulikul või kehavälise viljastamise tulemusel saadud ühe- või erimunakaksikutele sobib Panorama test.
Kui kaksikud on saadud doonormunarakkude abil, sobib MaterniT PLUS test. Soovi korral saab teada loodete soo. Rohkem infot küsi enda naistearstilt või otse meilt aadressil [email protected] või telefonil 733 0403.
Panoroma
Maternit