NIPTIFY uuringu eeldused

 1. NIPTIFY uuringut saab teha kõikides naistekliinikutes üle Eesti. Sobiva koha leiad allolevalt kaardilt.
 2. Uuringu jaoks saab anda vereproovi Tartu laboris kohapeal. Saatekirja ei ole vaja. NIPTIFY hind on Tartu laboris 250 eurot.
 3. Vereproovi saab anda alates 10+ rasedusnädalast kuni raseduse lõpuni.
 4. NIPTIFY uuring sobib üksikrasedusega patsiendile. Test on tulemuslik ka kehavälise viljastamise ja doonormunaraku kasutamise korral. Loote südametöö on vaja kinnitada ultraheliga.
 5. NIPTIFY uuringu jaoks võetakse ema vereproov. Enne võib süüa ja juua tavapäraselt.
 6. Uuringu tulemused jõuavad Patsiendiportaali keskmiselt viie tööpäevaga. Tulemused on nähtavad patsiendile, arstile ja/või ämmaemandale.
 7. Haigekassa kompenseerib NIPTIFY testi neile, kelle OSCAR uuringu tulemus viitab  kõrgenenud kromosoomhaiguste riskile. See on 10-15% kõigist rasedatest. Teised pered peavad uuringu eest ise tasuma.

VÄLISTUS: NIPTIFY uuringut ei saa teha mitmikraseduse korral või kui patsiendil on tuvastatud raseduse ajal pahaloomuline kasvaja.

ABIMATERJAL TERVISHOIUTÖÖTAJALE: Oleme koostanud abimaterjali Niptify testi eelseks patsiendi nõustamiseks. Avamiseks vajuta SIIA

Kaksikud

Kaksikutele vahendab Täppismeditsiini labor Illumina VeriSeq testi nimega PrenatalSAFE, mille labor asub Itaalias, Roomas. Uuringu nõusolekuvorm on SIIN. Lisainformatsiooni küsi enda ämmaemandalt või naistearstilt. Kui soovid rohkem teavet, siis helista või kirjuta otse meile!

NIPTIFY kvaliteet

Focus Plus tehnoloogia

NIPTIFY kvaliteet

NIPTIFY uuring on loote kromosoomhaiguste tuvastamisel oluliselt täpsem kui ultraheli ja OSCAR test. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eestvedamisel viidi läbi uuring, mille tulemusel aitas NIPTIFY test ära hoida 91% invasiivseid kromosoomuuringuid. NIPTIFY test on leidnud seni 100% tundlikkusega üles kromosoomhaiguse riskiga looted. Kõrge riskiga tulemuse korral suunatakse patsient edasistele uuringutele. Tänu oma usaldusväärsusele on NIPTIFY test teatud juhtudel haigekassa poolt hüvitatav. NIPTIFY test on kliiniliselt testitud ja tulemused avaldatud teadusajakirjades.

NIPTIFY Focus Plus testi tundlikkus on enam kui 99,9% trisoomiate 21, 18 ja 13, monosoomia X ja DiGeorge mikrodeletsiooni* (22q11) suhtes. Testi spetsiifilisus on enam kui 99,9% trisoomiate 21 ja 18 ning DiGeorge mikrodeletsiooni suhtes. Monosoomia X ja trisoomia 13 suhtes on testi spetsiifilisus 99,2%. NIPTIFY testi nõusolekuvormiga saad tutvuda SIIN.

NIPTIFY test on CE-IVD markeeringuga in vitro diagnostikameditsiiniseade, mis on valideeritud, kontrollitud ja registreeritud meditsiiniseadmete andmebaasis. NIPTIFY protseduurid viiakse läbi ISO 15189: 2012  akrediteeritud meditsiinilaboris sertifikaadiga M018. NIPTIFY test osaleb regulaarselt rahvusvahelises välises EMQN hindamisprogrammis ja on seni pälvinud hindamisel maksimaalsed punktid.

*DiGeorge mikrodeletsiooni (22q11) määramise tundlikkus on arvutatud piiratud hulga kontrollproovide põhjal, sest varasemalt ei ole 22q11 mikrodeletsiooni NIPTIFY paneelis olnud. Teaduskirjanduse põhjal on eeldatav NIPT testi tundlikkus 22q11 määramisel 70 – 100%.

Focus Plus tehnoloogia

Focus Plus tehnoloogia on arendatud spetsiaalselt NIPTIFY testi jaoks. Eesmärk oli viia madalast loote fraktsioonist tingitud kordusproovide vajadus minimaalseks ja võimaldada mikrodeletsioonide tuvastamine kõrge usaldusväärsusega. Focus Plus tehnoloogiaga rikastatakse loote päritolu rakuvaba DNA-d uuritavas proovis. Analüüsis on see keskmiselt 3,6 korda kõrgem võrreldes tavalise NIPT testiga. Kui tavalises NIPT testis on loote fraktsioon keskmiselt 5-10%, siis Focus Plus meetodiga keskmiselt 20-30%. Rohkem loote DNAd tähendab NIPTIFY testi jaoks veel kõrgemat tundlikkust peamiste trisoomiate ning eelkõige mikrodeletsioonide analüüsis. Focus Plus tehnoloogiaga on alla 4% loote fraktsiooni esinemise tõenäosus oluliselt madalam kui 1%.

Logo 001

Anna vereproov NIPTIFY meditsiinilaboris

Kui andsite vereproovi NIPTIFY meditsiinilaboris ja vajate selgitusi oma testi tulemuste kohta, siis on teil võimalus saada laboriarsti konsultatsiooni (20 min). Laboriarst selgitab vastusraporti tulemusi ja annab nõu edasiste tegevuste osas. Kuigi NIPTIFY on väga täpne sõeluuring, siis kõrge riski korral vajab see täiendavaid uuringuid.

NIPTIFY piirangud

NIPTIFY on DNA põhine uuring loote kromosoomhaiguste varaseks ja täpseks tuvastamiseks. NIPTIFY ei asenda ultraheliuuringut, mille eesmärgiks on tuvastada teisi loote arengulisi väärarenguid ja hinnata preeklampsia riski. Samuti ei asenda NIPTIFY seerumskriiningut, millega hinnatakse eelkõige preeklampsia riski.

Seetõttu jääb võimalus vale-negatiivseteks (haigusega lootel ei tuvastata sõeluuringuga kromosoomhaigust) või vale-positiivseteks tulemusteks (platsental on kromosoomhaigus, kuid loode on terve). Test võib anda valetulemusi erinevatel kliinilistel põhjustel nagu näiteks platsenta mosaiiksus, ema mosaiiksus, emal esinevad kromosoomianomaaliad, kasvajad või patsiendist mittesõltuvatel tehnilistel põhjustel.

Madala kromosoomhaiguse riskiga testi tulemus ei välista teisi loote arengu kõrvalekaldeid, mida tuvastatakse ultraheli uuringuga. NIPTIFY ei anna infot loote arengurikete kohta nagu näiteks aju või südame arengurikked, selgroo arengurikked, loote kasvu häired jt. NIPTIFY abil ei ole võimalik määrata kromosoomahigusi, kui need on mosaiiksed, balanseeritud translokatsioone ja monogeenseid harvikhaigusi. NIPTIFY testi ei saa teha mitmikraseduse korral või kui patsiendil on käesoleva raseduse ajal tuvastatud pahaloomuline kasvaja. Kaksikutele vahendab Täppismeditsiini labor PrenatalSafe NIPT testi. 

NIPTIFY on sõeluuring, seetõttu on oluline kinnitada kõrge riski tulemus diagnostilise lootevee uuringuga.

Teadustöö NIPTIFY testi taga

NIPTIFY test loodi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli ja Belgia Leuveni Ülikooli teadlaste koostöös. NIPTIFY meeskond osaleb pidevalt arendustegevustes, et test oleks tulevikus konkurentsivõimeline ja pakuks rohkem võimalusi. Senine arendustöö ja kliiniline testimine on kokku võetud allolevates artiklites:

Priit Paluoja et al. (2024) BinDel: detecting clinically relevant fetal genomic microdeletions using low-coverage whole-genome sequencing-based NIPT. MedRxiv preprint. Otseviide artiklile.

Priit Paluoja et al. (2021) Systematic evaluation of NIPT aneuploidy detection software tools with clinically validated NIPT samples. PLoS Comput Biol. 2021 Dec 20;17(12):e1009684. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009684. Otseviide artikkel.

Olga Zhilina et al. (2019) Creating basis for introducing NIPT in the Estonian public health setting.Prenat Diagn. 2019 Dec;39(13):1262-1268. doi: 10.1002/pd.5578. Epub 2019 Nov 6. Otseviide artiklile.

Martin Sauk et al. (2018) NIPTmer: rapid k-mer-based software package for detection of fetal aneuploidies. Sci Rep. 8(1):5616. doi: 10.1038/s41598-018-23589-8. Otseviide artiklile.

Baran Bayindir et al. (2015) Noninvasive prenatal testing using a novel analysis pipeline to screen for all autosomal fetal aneuploidies improves pregnancy management. Eur J Hum Genet 23(10):1286-93. doi: 10.1038/ejhg.2014.282. Otseviide artiklile.

Niptify on sünnieelne uuring, mis võimaldab üksikraseduse korral tuvastada lootel raskete ja enam levinumate kromosoomhaiguste riski ning määrata loote sugu. Riskide tuvastamine on lootele ohutu, sest selleks võetakse lapseootel naise verepoov. Analüüs viiakse läbi Tartu Niptify meditsiinilaboris, mis vastab ISO ja IVD nõuetele.

Järgnevalt on sõnastatud nõustamise punktid, mis tuleks lapseootel naisega läbi rääkida enne Niptify uuringu tegemist. Erijuhtudel peab naist nõustama naistearst või meditsiinigeneetik.

 1. Niptify uuringule eelneb lapseootel naise nõustamine

Niptify uuringu eelse nõustamise eesmärk on tutvustada lapseootel naisele uuringu võimalusi, eesmärke, täpsust, tingimusi ja võimalikke tulemusi. Kui naine on uuringu tegemise otsuses kindel, allkirjastab ta nõusolekuvormi ja annab Niptify uuringuks vajaliku vereproovi.

 1. Niptify uuring on vabatahtlik

Niptify uuringu tegemine on lapseootel naise vabatahtlik otsus. Kolmandatel osapooltel ei ole õigust teda uuringu tegemiseks või sellest loobumiseks survestada. Naine võib uuringust loobuda ka vereproovi andmise järgselt. Sellisel juhul peab sooviavaldus olema kirjalik ning uuringu tasu üldjuhul ei tagastata.

 1. Niptify uuringut saab teha alates 10. rasedusnädalast

Niptify uuringut saab teha 10. rasedusnädalast kuni raseduse lõpuni. Soovitav aeg uuringu tegemiseks on 10.-13. rasedusnädal, sest siis saab sõeluuringu tulemuse teada juba varases raseduses ja vajadusel teostada lisauuringuid. Vereproovi võtmise eel peab naistearst või ämmaemand kinnitama üksikraseduse, raseduse suuruse ja loote südametöö.

 1. Niptify on DNA-põhine uuring, mis ei sekku loote elukeskkonda

Niptify uuringu jaoks võetakse raseda veeniverd. Tulevase ema veeniveres on loote päritolu rakuvaba DNA, mis on uuringu materjaliks. Vereproovi andmist ei piira eelnev söömine ega joomine.

 1. Niptify uuring sobib kõikide üksikraseduste puhul

Uuring sobib üksikraseduse puhul ka siis, kui rasestumine on toimunud kehavälise viljastamise või doonormunaraku kasutamise abil. Uuring sobib igas kehakaalus naisele.

 1. Niptify uuringut saab teha vanishing twin korral

Uuringut saab teha juhul, kui varajases arengujärgus on kahest arenevast lootest üks peetunud (ingl. k. vanishing twin). Uuringu tellimisvormil tuleb vastav informatsioon lisada märkuste lahtrisse. Niptify ei ole kliiniliselt valideeritud vanishing twin tingimustes ning tulemuste raportis on sellekohane märge. Samuti ei märgita raportile loote sugu, sest tulemust võib mõjutada peetunud loote rakuvaba DNA.

 1. Niptify ei sobi mitmikraseduse korral

Mitmikraseduse korral on võimalik Niptify asemel kasutada mitmikrasedusele sobivat välismaist NIPT testi PrenatalSafe, mille tulemusi analüüsib Itaalia labor Eurofins Genoma Group Srl.

 1. Niptify uuringu peamine eesmärk on analüüsida viit loote kromosoomhaigust

Niptify on sõeluuring, mis annab madala või kõrge riskihinnangu enam levinumate ja raskemate loote kromosoomhaiguste esinemise kohta. Test hindab lootel Downi, Edwardsi, Turneri, Patau ja DiGeorge sündroomi (mikrodeletsioon) esinemise riski. Soovi korral määratakse loote sugu.

 1. Niptify uuring tuvastab ka teisi kõrvalekaldeid ehk juhuleide

Niptify uuringus analüüsitakse loote tervet genoomi ehk kromosoomistikku. See tähendab, et lisaks viiele kromosoomhaigusele suudab uuring tuvastada ka teisi kõrvalekaldeid loote kromosoomides ehk JUHULEIDE. Juhuleidudeks on kolm võimalikku sugukromosoomide kõrvalekallet, teised võimalikud trisoomiad ja monosoomiad ning kakskümmend mikrodeletsiooni ja duplikatsiooni kliiniliselt olulistes piirkondades. Juhuleidude uuringust saab loobuda, tehes sellekohase märke tellimisvormi. Juhuleidude kaasamine või välja jätmine ei muuda Niptify uuringu hinda.

 1. Madal risk tähendab raseduse tavapärast jälgimist

Madal risk Niptify tulemustes tähendab, et ema vereproovist ei tuvastatud muutusi loote kromosoomides. Tõenäosus, et lootel esineb kromosoomhaigusi, on madal. Järgneb tavapärane raseduse jälgimine.

 1. Kõrge risk toob kaasa geneetilise nõustamise ja võimalikud lisauuringud

Kõrge risk Niptify tulemustes näitab, et lootel on kõrge risk kromosoomhaiguste esinemiseks. Kõrge riski korral nõustab perekonda tervishoiutöötaja, kellega koos tehakse otsus lisauuringuteks. Ainult Niptify tulemuse põhjal ei tohiks teha raseduse katkestamise otsust.

 1. Uuringu tulemusel võidakse tuvastada kõrvalekalle lapseootel naise kromosoomides

Lapseootel naise vereproovis on loote ja ema DNA segu. See tähendab, et Niptify uuringu tulemusel leitud kõrvalekalle võib esineda emal. Näiteks võib ema olla mõne kromosomaalse kõrvalekalde kandja, millest ta ei ole seni teadlik olnud. Kui see juhtub, siis nõustab naist meditsiinigeneetik.

 1. Niptify uuringul on kõrge täpsus

Niptify testi kvaliteedinäitajad on haiguste puhul erinevad. Uuringu tundlikkus näitab, kui palju kromosoomhaigusega looteid suudab test tuvastada. Niptify tundlikkus viie peamise kromosoomhaiguse tuvastamiseks on 99,9% (ei sisalda mosaiikseid juhte).

 1. Positiivne ennustusväärtus ehk PPV

Niptify positiivne ennustusväärtus ehk PPV on tõenäosus, et lootel esineb kromosoomhaigus ka lootevee uuringu järgselt. PPV väärtused on olulised alles kõrge riski tulemuste korral, kui planeeritakse lisauuringuid. Näiteks Downi sündroomi puhul (trisoomia 21) on hinnatud PPV väärtuseks 97%. Sel juhul on lootel suure tõenäosusega Downi sündroom. Seevastu Edwardsi sündroomi korral (trisoomia 18) on PPV väärtus 64%, mis tähendab, et 36% juhtudest on loode tegelikult terve.

 1. Niptify uuringu võimalike valetulemuste põhjused
 • Niptify uuringu valetulemuse võib põhjustada platsenta mosaiiksus, mille korral esineb kromosoomi kõrvalekalle vaid osades rakkudes. Võimaliku valetulemuse saab tuvastada lootevee uuringuga.
 • Niptify uuringu valetulemuse võib põhjustada ühe kaksiku peetumine varases raseduses ehk vanishing twin. Sellisel juhul võib peetunud kaksiku kromosoomhaigus mõjutada uuringu tulemust. Võimaliku valetulemuse saab tuvastada lootevee uuringuga.
 1. Niptify uuring on ainult kromosoomhaiguste sõeluuring

Niptify uuring analüüsib ainult kromosoomhaiguste riski ja ei tuvasta teisi loote arengu kõrvalekaldeid, nagu aju või südame arenguhäired, lülisamba väärarengud, kasvupeetus jt. Samuti ei tuvasta Niptify preeklampsia riski. Loote arenguhäirete tuvastamiseks on rasedusaegsed ultraheliuuringud.

 1. Niptify uuringuga ei ole võimalik tuvastada ühe geeni haigusi

Niptify uuringuga ei ole võimalik tuvastada kõiki geneetilisi haigusi ja ühe geeni haigusi, mis on põhjustatud DNA mutatsioonidest. Samuti ei suuda Niptify tuvastada tasakaalustatud translokatsioone, mille tulemusel on kromosoomide osad vahetanud enda asukohad.

 1. Oluline meeles pidada
 • Uuringu tulemus saabub Terviseportaali keskmiselt neli kuni kuus tööpäeva pärast vereproovi jõudmist Niptify laborisse. Maksimaalne tulemuste saabumise aeg on kümme tööpäeva.
 • Väga vähestel juhtudel (alla 1%) ei ole bioloogilistel või tehnilistel põhjustel võimalik vereproovi analüüsida. Sellisel juhul palub labor võtta uue vereproovi. Üks kordusanalüüs on tasuta. Kordusanalüüs ebaõnnestub väga harvadel juhtudel (0,07%). Sellisel juhul on põhjus bioloogiline ning loote kromosoomhaiguste uurimiseks tuleks eelistada lootevee uuringut.
 • Tervisekassa hüvitab Niptify testi neile, kelle puhul OSCAR uuringu tulemus viitab kromosoomhaiguste kõrgenenud riskile; varem on lootel või lapsel diagnoositud kromosoomhaigus või rasedal esineb terviseseisund, mille korral on invasiivne uuring välistatud. Neid on umbes 15% kõigist rasedatest. Teistel juhtudel peab lapseootel naine uuringu eest ise tasuma.


Kasutatud allikad

 1. Dungan JS, Klugman S, Darilek S, Malinowski J, Akkari YMN, Monaghan KG, Erwin A, Best RG, Directors ABo. 2023. Noninvasive prenatal screening (NIPS) for fetal chromosome abnormalities in a general-risk population: An evidence-based clinical guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genetics in medicine: official journal of the American College of Medical Genetics 25(8):100874.
 2. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion No. 640: Cell-Free DNA Screening For Fetal Aneuploidy. Gynecol. 2015;126:e31–e37. doi: 10.1097/AOG.0000000000001051.
 3. Hui L, Ellis K, Mayen D, Pertile MD, Reimers R, Sun L, Vermeesch J, Vora NL, Chitty LS. 2023. Position statement from the International Society for Prenatal Diagnosis on the use of non-invasive prenatal testing for the detection of fetal chromosomal conditions in singleton pregnancies. Prenatal diagnosis 43(7):814-828.
 4. Sachs A, Blanchard L, Buchanan A, Norwitz E, Bianchi D W. Recommended pre‐test counseling points for noninvasive prenatal testing using cell‐free DNA: a 2015 perspective. Prenat Diagn. 2015;35(10):968‐971. https://doi.org/10.1002/pd.4666